نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

فن کویل زمینی شیب دار 1000 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 1200 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 200 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 300 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 400 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 600 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام

فن کویل زمینی شیب دار 800 ساران

 1. دارای کویل سه رديفه 3/8 اینچ و فین آلومینیومی 14پره
 2. مجهز به الکترو موتور تک فاز 3 سرعته
 3. دارای فیلتر هوای قابل شست و شو
 4. طراحی زیبا همراه با عملکرد کم صدا و آرام