نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F 55

4/950/000 تومان
دارابودن حداکثرراندمان در دیگ های چدنی وفولادی پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل( به دلیل وجود شعله نگهدارنده) دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG سرویس و نگهداری بسیار ساده عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین بسیار کم صدا

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F 88

6/160/000 تومان
دارابودن حداکثرراندمان در دیگ های چدنی وفولادی پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل( به دلیل وجود شعله نگهدارنده) دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG سرویس و نگهداری بسیار ساده عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین بسیار کم صدا  

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 110

15/840/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 220

16/500/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 85

135/970/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/0

9/570/000 تومان
دارابودن حداکثرراندمان در دیگ های چدنی وفولادی پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل( به دلیل وجود شعله نگهدارنده) دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG سرویس و نگهداری بسیار ساده عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین بسیار کم صدا  

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/1

9/640/000 تومان
دارابودن حداکثرراندمان در دیگ های چدنی وفولادی پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل( به دلیل وجود شعله نگهدارنده) دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG سرویس و نگهداری بسیار ساده عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین بسیار کم صدا  

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/2 با موتور ایرانی

9/790/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/2 لوله بلند

10/340/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0 A لوله استاندارد

15/900/000 تومان
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0 A لوله بلند

دارابودن حداکثرراندمان در دیگ های چدنی وفولادی پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل( به دلیل وجود شعله نگهدارنده) دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG سرویس و نگهداری بسیار ساده عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین بسیار کم صدا  

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0 SP لوله استاندارد

مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با انواع سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به