نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 10-300

29/440/000 تومان
فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 6-300

فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 7-300

فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 8-300

فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 8-300

24/430/000 تومان
فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 9-300

26/990/000 تومان
فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر