نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 10-400

مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 11-400

مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 12-400

مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 5-300

مونتاژ رایگان10 سال گارانتیدارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای آب

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 7-400

مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 8-400

35/820/000 تومان
مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 9-300

26/990/000 تومان
فشار کاری 4 بار10 سال گارانتی دارای استاندارد ایران و CE اروپادارای ظرفیت حرارتی 89000kcal/hrایزولاسیون کامل بوسیله عایق روپوش حداکثر

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 9-400

مونتاژ رایگان10 سال گارانتی دارای ظرفیت 83100kcal/hrدارای استاندارد ایران و CE اروپافشار تست 8 بار ( قابلیت اطمینان بالا)حداکثر دمای