نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 11-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 865000kcal/hr و تعداد 13 پره به همراه روپوش

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 12-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 865000kcal/hr و تعداد 13 پره به همراه روپوش

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 13-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 865000kcal/hr و تعداد 13 پره به همراه روپوش

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 7-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 494000kcal/hr و تعداد 7 پره به همراه روپوش

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 8-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 865000kcal/hr و تعداد 13 پره به همراه روپوش

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 9-1300

10 سال ضمانت شرکت شوفاژ کاردارای استاندارد 4472 و 4473 ایرانبا ظرفیت 865000kcal/hr و تعداد 13 پره به همراه روپوش