نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 10-400

51/000/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 11-400

56/000/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 12-400

60/854/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 5-400

26/720/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 7-400

36/490/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 8-400

بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 9-400

46/259/000 تومان
بر حسب ظرفیت های حرارتی متفاوت و متناسب با نیاز سیستم حرارتی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، کارخانجات ، بیمارستان ها و …. با مساحت های مختلف تولید میشود .