نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-10

ابعاد دیگ : 1340*690*1245 mm تعداد پره: 10 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-11

ابعاد دیگ : 1475*690*1245 mm تعداد پره: 11 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-12

ابعاد دیگ : 1610*690*1245 mm تعداد پره: 12 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-15

ابعاد دیگ : 2015*690*1245 mm تعداد پره: 15 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-5

ابعاد دیگ : 655*690*1245 mm تعداد پره: 5 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-6

ابعاد دیگ : 800*690*1245 mm تعداد پره: 6 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-7

ابعاد دیگ : 935*690*1245 mm تعداد پره: 7 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-8

ابعاد دیگ : 1070*690*1245 mm تعداد پره: 8 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-9

ابعاد دیگ : 1205*690*1245 mm تعداد پره: 9 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدل M-13

ابعاد دیگ : 1745*690*1245 mm تعداد پره: 13 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدلM-14

ابعاد دیگ : 1880*690*1245 mm تعداد پره: 14 فشار کاری : 10 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل