نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-6

ابعاد دیگ : 757*600*1196 mm تعداد پره: 6 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-7

ابعاد دیگ : 867*600*1196 mm تعداد پره: 7 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-8

ابعاد دیگ : 977*600*1196 mm تعداد پره: 8 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-9

تعداد پره: 9 نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل ابعاد دیگ: mm1196*600*1087 قدرت گرمادهی: 139300Kcal/hr فشارکاری: 4bar استعلامی

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-10

نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل تعداد پره: 10 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-10

نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل تعداد پره: 10 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-11

ابعاد دیگ : 1307*600*1196 mm تعداد پره : 11 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی –

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-12

ابعاد دیگ : 1417*600*1196 mm تعداد پره : 12 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی –

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-13

ابعاد دیگ : 1527*600*1196 mm تعداد پره : 13 نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل قدرت گرمادهی:201240kcal/hr استعلامی

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-14

ابعاد دیگ : 1637*600*1196 mm تعداد پره : 14 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی –

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلM90-5

ابعاد دیگ : 647*600*1196 mm تعداد پره: 5 فشار کاری : 4 bar نوع سوخت : گاز طبیعی – گازوییل