کولرهای اسپلیت تروپیکال T3 اسکرال ایران رادیاتور

 

IAC-18C-XA-TS/A

IAC-24C/XA-TS/AA

IAC-30C/XA-TS/AA

IAC-36C/XA-TS/A

واحد اندازه‌گیری

مدل

18100

24500

30000

36000

Btu/h

سرمایش

ظرفیت

 

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

Ph,V,Hz

برق مصرفی

 

1520

1885

2350

2920

W

سرمایش

توان مصرفی

 

7.4

9

11.2

13.3

A

سرمایش

جریان مصرفی

 

3.48

3.81

3.74

3.22

W/W

سرمایش

EER

 

1000

1300

1300

1300

m3/h

هوادهی

 

50

58

58

62

58

62

58

62

dB(A)

یونیت داخلی
یونیت بیرونی

سطح صدا

 

1005x220x315

1095x300x386

13

15.5

1175x260x340

1265x338x415

18

21.5

1175x260x340

1265x338x415

19

22.5

1175x260x340

1265x338x415

19

22.5

mm

mm

kg

kg

ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل

یونیت داخلی

 

905x655x315

1028x705x430

55

59

905x805x375

1060x875x500

62

66

905x805x375

1060x875x500

63

67

905x805x375

1060x875x500

66

70

mm

mm

kg

kg

ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل

یونیت بیرونی

 

6.35(1/4)

12.7(1/2)

16

9.52(3/8)

15.88(5/8)

16

9.52(3/8)

15.88(5/8)

16

9.52(3/8)

19.05(3/4)

16

mm(inch)

mm(inch)

mm

لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب

لوله‌های رابط

 

16~55

16~55

16~55

16~55

°C

دمای کارکرد