کولرهای اسپلیت معتدل T1 روتاری ایران رادیاتور

 

IAC-30CH/XA/A

IAC-24CH/XA/A

IAC-18CH/XA/A

IAC-12CH/XA/A

IAC-09CH/XA/A

واحد اندازه‌گیری

مدل

30680
38850

24500
28150

18300
19400

12250
13820

9545
10570

Btu/h

سرمایش
گرمایش

ظرفیت

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

220-240V-50Hz

Ph,V,Hz

برق مصرفی

2800
3150

2220
2280

1557
1570

1070
1120

730
770

W

سرمایش
گرمایش

توان مصرفی

14.8
15.9

10.6
11.1

6.8
6.9

5
5.2

3.35
3.52

A

سرمایش
گرمایش

جریان مصرفی

3.21
3.61

3.23
3.61

3.43
3.62

3.35
3.61

3.83
4.02

W/W

سرمایش
گرمایش

راندمان

1300

1000

1000

500

500

m3/h

هوادهی

58
58

50
58

50
57

42
54

42
52

dB(A)

یونیت داخلی
یونیت بیرونی

سطح صدا

1175x260x340
1265x338x415
18
21.5

1005x220x315
1095x300x386
13
15.5

1005x220x315
1095x300x386
13
15.5

780x195x250
855x275x325
8
9.5

780x195x250
855x275x325
8
9.5

mm

kg

ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل

یونیت داخلی

905x805x375
1060x875x500
58.5
64.5

905x655x315
1028x705x430
50.5
54.5

905x655x315
1028x705x430
46.5
50.5

700x552x265
805x600x325
28.5
31

700x552x265
805x600x325
28.5
31

mm

kg

ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل

یونیت بیرونی

9.52(3/8)
15.88(5/8)
16

6.35(1/4)
15.88(5/8)
16

6.35(1/4)
12.7(1/2)
16

6.35(1/4)
9.52(3/8)
16

6.35(1/4)
9.52(3/8)
16

mm(inch)
mm(inch)
mm

لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب

لوله‌های رابط

-7~52

-7~43

-7~43

-7~43

-7~43

°C

دمای کارکرد

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

-

گاز مبرد